Huurcontract opstellen – hoe doe je dat?

In een huurcontract leg je de belangrijkste afspraken vast, zoals:

 • wat de huurprijs is
 • wat de borgsom is
 • hoe en wanneer de betaling plaats vindt
 • watvoor pand het betreft en waarvoor het gebruikt mag worden
 • wat er wel en niet aan het pand aangepast mag worden
 • wie verantwoordelijk is voor welke onderhoudsverplichtingen
 • de regels m.b.t. huursverhoging

De volgende zaken moeten ook vermeld worden:

 • naam huurder
 • naam verhuurder
 • het adres van het pand
 • de datum van ingang van het huurcontract
 • de handtekening van de huurder en de verhuurder

In theorie kan een huurcontract ook mondeling tot stand komen. Maar al deze afspraken mondeling goed vastleggen is bijna niet te doen natuurlijk. Daarnaast is het bestaan van een mondelinge overeenkomst moeilijk te bewijzen, mocht er een conflict ontstaan. Maak dus altijd een schriftelijk huurcontract. Je kan zelf een contractvoorbeeld aanpassen of voor een klein bedrag een huurcontract opstellen bij Legalloyd. Je kunt het natuurlijk ook door een advocaat laten maken, houdt er dan wel rekening mee dat dit tenminste enige honderden euro’s zal kosten.

Servicekosten

Vaak worden er aparte servicekosten in rekening gebracht bij de verhuur van een pand. Het moet dan duidelijk zijn wat dit kost en hoe deze kosten opgebouwd zijn.

Onderhoud

Normaal gesproken is de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud. In het huurcontract kan echter opgenomen worden dat de huurder bepaalde verantwoordelijkheden overneemt.

Staat van het pand

Het is zeer aan te raden altijd duidelijk vast te leggen wat de staat van het te verhuren pand op het moment dat de huurperiode begint. Zo voorkom je onenigheid bij het einde van de huurperiode.