Einde huurcontract

Waar moet je opletten bij het opzeggen van een huurcontract?

  • De huur opzeggen moet per aangetekende brief.
  • De opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn. Dus betaalt iemand elke maand, dan is de opzegtermijn ook 1 maand.
  • Opzeggen kan per de eerste van de maand, tenzij in het huurcontract iets anders staat.

Wanneer mag een verhuurder opzeggen?

  1. De huurder misdraagt zich. Denk aan: niet betalen of overlast.
  2. De huurder weigert een (redelijk) nieuw contract.
  3. Het huurcontract loopt af. Maar let op: een huurcontract voor een woning is alleen echt tijdelijk, als het aan alle (strenge) wettelijke voorwaarden voor een tijdelijk huurcontract voldoet
  4. De verhuurder wil een verhuurde woning zelf bewonen. De verhuurder moet dan aantonen dat zijn belang om de woning te bewonen zwaarder weegt dan het belang van de huurder om op de woning te blijven. Ook moet de verhuurder een vervangende woning verzorgen voor de huurder.
  5. De verhuurder wil slopen of renoveren. De verhuurder moet dan aantonen dat dit nodig is.
  6. De verhuurder wil een bestemmingsplan uitvoeren.

Uitzondering: de verhuurder van een hospita-kamer mag de huur de eerste 9 maanden opzeggen – zonder opgaaf van reden.